zondag 18 oktober 2009

"Hij zou ons stilzwijgen over God niet verstaan"

Vandaag samen met mijn goeie vriend Miguel naar de dankviering voor de heiligverklaring van pater Damiaan geweest. Een grootse plechtigheid die plaats had in de nationale Heilig-Hartbasiliek van Koekelberg en rechtstreeks uitgezonden werd op Eén. Een aantal passages uit de homilie van kardinaal Godfried Danneels: “Pater Damiaan is heilig verklaard. Wat hij altijd geweest is, heeft de Kerk nu plechtig verklaard en ze heeft hem als navolgenswaardig voorbeeld aan de hele wereld voorgesteld. Hij die al als een held stond ingeschreven in het boek van de heldhaftige mensen, staat nu ook in het boek van al Gods lieve heiligen. God zij dank gezegd voor onze nieuwe heilige, want het zijn niet de mensen die een heilige maken: het is Gods werk. Het is genade. Zoals elke dauwdruppel het uitspansel weerspiegelt op zijn eigen wijze, zo doet ook elke heilige: hij toont een facet van Gods oneindige volmaaktheid. Kijken naar de heiligen is lezen in het prentenboek van Gods eigen kwaliteiten. We kijken dwars door de heiligen heen om God te zien. En om Hem na te volgen.” Hoe we St.-Damiaan kunnen proberen na te volgen? “Door ‘ja’ te zeggen op vragen die je nooit had verwacht, door erbij te blijven en niet weg te lopen, te geloven en te werken, nooit te zeggen: ‘Er is toch niets meer aan te doen’ en door niet te zwijgen over waar je het allemaal haalt, God niet dood te zwijgen." De kardinaal beklemtoonde dat Damiaan geen schrik had om over God te praten, om zijn geloof te onthullen. "Damiaan zou ons stilzwijgen over God niet verstaan." De kelk die Damiaan op het eiland Molokaï gebruikte, werd ook voor de dankviering van vandaag gebruikt. Feestelijke momenten zoals de dankviering voor de heiligverklaring van pater Damiaan zijn gebeurtenissen die de Kerk in ons land goed doen: een intens moment van ontmoeting, van samen vieren. Enkele sfeerbeelden die ik tijdens en na de plechtigheid maakte:

Bij de intrede, met centraal kardinaal Danneels en nog een paar andere Belgische bisschoppen. Rechts op de achtergrond nog een glimp van prinses Astrid.

Een man die ondermeer instond voor simultane vertaling.

Plechtige uittredeprocessie met in het midden de bekende Franse priester Guy Gilbert.

"Onze" bisschop Johan Bonny net achter de ambo

De altaarruimte na de plechtigheid


Samen met Miguel voor de basiliek, na afloop van de plechtigheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten