woensdag 27 april 2011

"Kom, volg Mij!"


Voorpublicatie van het interview dat Johan Cruysweegs van me afnam naar aanleiding van roepingenzondag 2011. Het artikel zal op 11 mei 2011 verschijnen in "Kerk en Leven" (federatiekatern Brasschaat):


Kan je iets meer over jezelf vertellen Koen? Vanaf wanneer begon je engagement in de kerk? Ben je gelovig opgevoed?

Ik ben geboren in Merksem, maar twee jaar later verhuisden we met het gezin naar Lint. Onze familie telde een aantal geestelijken (priesters, zusters, paters) en het geloof werd me dus van vroeg af aan vertrouwd. Vanaf mijn achtste was ik misdienaar in de kerk bij ons. In het begin was dat één mis in de ochtend op weekdagen, later werd dat de zaterdagavondmis. In die tijd was ik ook muzikaal actief en speelde ik op zondag in een orkest. Na mijn vormsel ging ik bij de pluswerking tot mijn achttiende. Van huis uit ging ik wekelijks naar de mis. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit nooit als “moeten” heb ervaren. Er was ook een jaarlijks engagement van de misdienaars om in de Paasperiode bijvoorbeeld hardgekookte eieren te beschilderen en te verkopen. De opbrengst ging dan naar onze uitstap.

Wat studeerde je en hoe verliep je studieloopbaan?

Ik heb mijn middelbare studies aan het Pius X-Instituut op Antwerpen-Kiel gedaan, optie Moderne talen. Daarna ging ik naar de universiteit (UFSIA-UIA) om Germaanse filologie te studeren. Tijdens deze periode maakte ik een heel interessante periode mee als Erasmusstudent in Bamberg in Duitsland waar ik een halfjaar mocht gaan studeren. Bamberg ligt in het katholieke deel van Bayern. Ik ging daar toen ook wekelijks naar de mis en was actief in het christelijke studentenleven in de stad. Het was een heel boeiende periode omdat ik in die tijd ook veel over mijzelf leerde. Ik kon vervolgens mijn studies succesvol afronden aan de UIA.

Wat was voor jou een volgende belangrijke moment in je leven?

Ik wilde na mijn studie eerst de wereld verder ontdekken. Door mijn periode in Bamberg kreeg ik de kans om aan de universiteit van Würzburg een proefschrift sociologie te maken. De prof die me daarvoor vroeg had ik in Bamberg leren kennen waar hij gastspreker was op een bijeenkomst van onze studentenvereniging. Eerst zou ik naar Leipzig gaan, maar belandde dan uiteindelijk in Würzburg waar ik een studie maakte over Hendrik De Man. Uiteindelijk bleef ik zes jaar in Würzburg voor dit proefschrift. Mijn promotor was overigens ook een persoon die katholiek zeer actief was en stichter van een vereniging voor de studie van christelijke auteurs. Ik voelde me in Würzburg ook verbonden met de plaatselijke parochie waar ik wekelijks naar de zondagsmis ging.

Je bleef uiteindelijk zes jaar in Würzburg, wat volgde erna?

Ik kwam terug naar België waar ik vooral in het hoger onderwijs actief was, maar ik gaf ook freelance taaltrainingen aan bedrijven. Gedurende 3 jaar woonde ik in Hasselt omdat ik in de regio werkte. Vanaf 2002 kwam ik terug naar Antwerpen omdat ik er een interim in een school kon doen en ook taaltrainingen in bedrijven in de regio kon geven. Tenslotte gaf ik ook nog één jaar les aan de Katholieke Hogeschool Mechelen.

Op een bepaald moment maak je dan de keuze om aan de priesteropleiding te beginnen. Was dit een moeilijke keuze en hoe verliep dit proces?

De keuze om aan de priesteropleiding te beginnen was gegroeid uit een aantal zaken en kan ik ook koppelen aan één bepaalde ervaring die me daarvoor de doorslag gaf. Het was voor mij niet echt een moeilijke keuze. Vooraleer te beginnen aan de opleiding zijn er eerst een aantal gesprekken geweest over mijn roeping en uiteindelijk ben ik in september 2006 aan mijn opleiding in Bovendonk begonnen, waar de priesteropleiding voor roepingen op latere leeftijd wordt gegeven, gecombineerd met werken tijdens de eerste jaren opleiding.

Wat betekent roeping concreet voor jou?

Voor mij is het de vraag welke weg ik moet volgen in het leven en welke weg in het leven mij gelukkig maakt. Reeds als kind voelde ik me verbonden met het geloof en zag ik naar de kerk gaan niet als iets dat moest. Ik zocht iets dat in het verlengde ligt van wie ik ben en dat aansluit bij mijn vaardigheden. Zaken overbrengen naar mensen is iets dat mij altijd geboeid heeft en ik voelde dat bij mijn job als leerkracht er nog “iets” ontbrak. Ik wilde een diepere zin halen uit mijn bezig-zijn. Het is een proces geweest van verschillende stappen. Zo nam ik binnen de parochie waar ik vroeger woonde (H. Geest-parochie Antwerpen) geleidelijk aan meer engagementen op (lector, voorbereiding van de vieringen). Ik kwam er uiteindelijk ook in de preekploeg terecht. Tijdens die periode had ik heel veel interessante gesprekken in de vele ontmoetingen met mensen die mijn pad kruisten.

Er was dus zeker een groei naar meer, maar kan je een bepaald feit eruit lichten dat de doorslag gaf om te kiezen voor de priesteropleiding?

Er was een sterke ervaring tijdens een weekend in Parijs in 2006 waar alles duidelijk werd en meer bepaald een ervaring aan het einde van dat weekend. Mijn doel was om op de terugrit naar huis alles op een rijtje te zetten over mijn toekomstperspectief, welke weg ik wilde gaan in mijn verdere leven. Ik stond bij het vertrek in Parijs-Noord te wachten op de trein toen ik daar een priester in zwarte toog zag komen aanwandelen. Hij ging naar het bord van de vertrekuren waar ik in de buurt stond. Het beeld van die priester, kijkend naar welke trein hij moest nemen om zijn bestemming te bereiken, gaf de doorslag. Toen ik bij thuiskomst mijn broer vertelde over de keuze die ik gemaakt had, reageerde hij heel enthousiast, net als vele anderen in mijn omgeving. Het was de laatste logische stap in een groeiproces.

Je bent nu in Brasschaat voor je stage beland, kan je iets meer vertellen hoe je deze periode ervaart?

Ik ben in september jl. naar Brasschaat gekomen voor mijn pastorale stage van twee jaar. Het doel van deze periode is om een parochie in al haar geledingen te leren kennen. Deze periode bestaat uit praktijkervaring van ongeveer 20u./week aangevuld met verdere opleiding die ik nog volg. Ik ben heel aangenaam verrast door de drie levendige parochies die ik hier aantrof binnen het werkgebied van pastoor Michel. De opvang en de steun die ik hier onmiddellijk mocht ervaren heeft me ook op een bepaalde manier ontroerd.

Wat is je concrete takenpakket tijdens je stage hier?

Mijn hoofdtaak is vooral in de St.-Antoniusparochie waar ik me bezig houd met een brede waaier aan pastorale taken. Een belangrijk stuk is het ganse luik van de catechese, heel ruim bekeken van geboorte tot volwassenencatechese. Het was een stuk een keuze van mijzelf om hier de nadruk op te leggen, omdat ik vanuit mijn achtergrond als leraar in dit luik ook verder ervaring wil opbouwen en het als een uitdaging zie hieraan mee te werken. Andere belangrijke taken zijn: huisbezoeken bij parochianen, ook rouw- en ziekenbezoek, verschillende vergaderingen bijwonen, de liturgie mee voorbereiden en verzorgen. Ik volg ook een opleiding tot voorganger als gebedsleider bij uitvaarten en houd me ook bezig met de diverse jongerenwerkingen (plussers en Chiro) binnen de parochie.

Kan je na je eerste 6 maanden al een kleine tussenbalans opmaken voor jezelf?

Parochiepastoraat ligt me wel en beantwoordt aan wat ik vooraf had aan verwachtingen hierover. Ik heb zelf reeds in een aantal parochies meegewerkt en geleefd en had reeds wat ervaringen hierin opgebouwd. Voor mijzelf boeit stadspastoraal me bijzonder omdat daar ook de dialoog met andere geloofsovertuigingen een belangrijk aspect van het pastorale werk inhoudt. Ik heb zelf in een aantal stadsparochies gewoond en heb daar kennis gemaakt met kerk-zijn in een stedelijke omgeving.

Wat zijn de volgende stappen in je proces van je stage naar het priester worden?

Mijn stage hier loopt nog tot juni 2012. In mei 2012 zal ik tot diaken gewijd worden als volgende stap op weg naar het priesterschap. Normaal zal dan in het najaar, in december 2012, mijn wijding tot priester plaatsvinden.

Van harte bedankt voor dit boeiende gesprek, Koen!

1 opmerking:

 1. Van harte proficiat Koen, voor deze open en boeiende
  getuigenis en voor uw inzet al vele jaren en op
  verscheidene terreinen.
  Als stagair in onze parochie(s) hebben we u mogen
  ontmoeten en leren kennen als iemand in wie wij de
  toekomstige priester mogen herkennen.
  Een klein stukje samen met U gaan is voor ons een
  voorrecht. Dank U wel.

  ria

  BeantwoordenVerwijderen