zondag 5 april 2009

Palmzondag

Brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen 2,6-11

6 Hij die bestond in goddelijke
majesteit
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God:
7 Hij heeft zich van zichzelf ontdaan
en het bestaan van een slaaf
aangenomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen
8 heeft Hij zich vernederd,
Hij werd gehoorzaam tot de dood,
tot de dood aan een kruis.

9 Daarom heeft God Hem hoog
verheven
en Hem de naam verleend
die boven alle namen is,
10 opdat bij het noemen van zijn
naam
zich iedere knie zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de
aarde,
11 en iedere tong zou belijden
tot eer van God, de Vader:
Jezus Christus is de Heer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten